Ortaöğrenimini Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesinde tamamlayan Ece Ünsal, 2011 yılında Bilkent
Üniversitesi’nde lisans eğitimi tamamlamıştır. Ankara Barosu bünyesinde avukatlık stajını tamamlayıp,
2012 yılında avukatlık ruhsatnamesini almaya hak kazanmış olup 2013 yılında Marka Vekilliği unvanı
almıştır.
Mesleki uzmanlık alanları arasında başta Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukundan doğan uyuşmazlıklar olmak
üzere Ticaret Hukuku ve İcra Hukukundan doğan uyuşmazlıklar, marka araştırması ve alternatif
markaların seçimi, tescil edilebilirliği konusunda görüş verilmesi, marka portföy yönetimi, yurtiçi ve
yurtdışı tescil stratejilerinin belirlenmesi, tescil işlemleri, ret kararlarına karşı itiraz dosyalanması, üçüncü
şahıs itirazlarına karşı görüş dilekçesinin dosyalanması, yenileme, devir, lisans anlaşmalarının
hazırlanması, marka ile bağlantılı olarak alan adlarının araştırılması, alan adı tescil başvurusunda
bulunulması, marka hakkına tecavüz eden alan adlarının iptali için itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
tasarımların tescil edilebilirliğinin araştırılması ve görüş verilmesi, endüstriyel tasarım tarifnamesinin
hazırlanması, endüstriyel tasarım portföyü yönetimi, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerini belirlenmesi,
tasarım başvurusu ve tescil işlemleri, ret kararlarına ve üçüncü şahıs itirazlarına karşı cevap ve görüş
sunulması ile tasarım yenilemeleri takibi hizmetleri yer almaktadır.
Bilirkişilik Temel Eğitimi, Arabuluculuk, CMK Uygulamaları Sertifikası, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları,
Ulusal ve Uluslararası Uygulamaları Sertifikası bulunan Ece Ünsal halen avukatlık mesleğini icra
etmektedir.