Ortaöğrenimini Amasya Lisesinde tamamlayan Tuna Peker, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Ankara Barosu bünyesinde avukatlık stajını tamamlayıp,
1990 yılında avukatlık ruhsatnamesini almaya hak kazanmış olup 1997 yılında Marka ve Patent Vekilliği
unvanını, 1999 Yılında Avrupa Patent Vekilliği unvanını almıştır.
Mesleki uzmanlık alanları arasında başta Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukundan doğan uyuşmazlıklar olmak
üzere Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Gayrimenkul Hukukundan doğan uyuşmazlıklar yer almaktadır.
Bilirkişilik Temel Eğitimi, Arabuluculuk, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası
Uygulamaları Eğitimlerinden Sertifikaları da bulunan Tuna Peker, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesinde Tasarım Hukuku Derslerine Misafir Öğretim Görevlisi olarak iştirak etmiştir.
Birçok Dernek ve Eğitim Merkezinde konusu ile ilgili danışmanlık ve eğitim çalışmalarına Eğitimci olarak
katılan Tuna Peker, Ankara Barosu Eğitim Merkezinde de stajyer avukatlara da Danışman Avukat olarak
3 Dönem Görev yapmıştır.
Tuna Peker, halen Serbest Avukatlık Mesleği ile birlikte Marka Ve Patent Vekilliğini de icra etmektedir.