Ortaöğrenimini Çorum Fen Lisesinde tamamlayan Burcu Levendoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik
bölümü mezunudur. 2011 yılından bu yana fikri ve sınai haklar konusunda danışmanlık hizmeti vermekte
olup aynı zamanda Patent Vekili ve Fikri ve Sınai Haklar Bilirkişisidir.
Mesleki uzmanlık alanları arasında, patent/faydalı model ön araştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
tarifnamelerin hazırlanması, ulusal ve uluslararası başvuru ve tescil süreçlerinin takibi, patentlenebilirlik
ve FTO (freedom-to operate) raporlarının hazırlanması, marka araştırması ve alternatif markaların
seçimi, tescil edilebilirliği konusunda görüş verilmesi, marka portföy yönetimi, yurtiçi ve yurtdışı tescil
stratejilerinin belirlenmesi, tescil işlemleri, ret kararlarına karşı itiraz dosyalanması, üçüncü şahıs
itirazlarına karşı görüş dilekçesinin dosyalanması, yenileme, devir, lisans anlaşmalarının hazırlanması,
marka ile bağlantılı olarak alan adlarının araştırılması, alan adı tescil başvurusunda bulunulması, marka
hakkına tecavüz eden alan adlarının iptali için itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tasarımların tescil
edilebilirliğinin araştırılması ve görüş verilmesi, endüstriyel tasarım tarifnamesinin hazırlanması,
endüstriyel tasarım portföyü yönetimi, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerini belirlenmesi, tasarım
başvurusu ve tescil işlemleri, ret kararlarına ve üçüncü şahıs itirazlarına karşı cevap ve görüş sunulması
ile tasarım yenilemeleri takibi hizmetleri yer almaktadır.