Leviathan; patent, marka, endüstriyel tasarım ve tüm diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını bir ticari değer ve varlık olarak görmektedir. Kendi organizasyon yapısını da bu değerler doğrultusunda esnek ve şeffaf çalışma düzenine uygun şekilde kurmuştur. Şirketimiz bünyesinde;

  • Patent Mühendisi,
  • Patent Vekili,
  • Avrupa Patent Vekili,
  • Marka vekili
  • Avukat

bulunmaktadır. Takım çalışmasını esas alan anlayışımızla; bireysel deneyimlerimizi, kollektif olarak geliştirip, müvekkillerimize sürekli ve metodik olarak aktarıyoruz.

Leviathan olarak;

  • Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran kişiselleştirilmiş çözüm sunma anlayışımızla, hizmetlerimizi geniş bir yelpazede ve yüksek kalitede sunmayı amaç edindik.
  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve tüm diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını, öngörülen bütçe dahilinde güvence altına almak, bu hakların devamlılığını sağlamak, onları savunmak ve yürürlüğe koymak için gerekli olan hizmetleri sunmayı amaç edindik.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için müvekkillerimizin amaçlarına en uygun yolu belirlemek üzere, onlarla bilgi, fikir ve belge paylaşımı yaparak yakın iş birliği içinde çalışıyoruz.

Muhtemel ihtilaf kaynaklarını tanımlayıp sorunsuz ve kesintisiz bir süreç için bunların ortaya çıkmasını engelleyen, hukuki belirsizlikleri mümkün olduğunca bertaraf eden, koruma ve yürürlüğe koyma sürecine etkisi olan tüm detayları anlayıp değerlendiren bir yaklaşımla hizmet sunuyoruz.

Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran kişiselleştirilmiş hizmet anlayışıyla çalışılması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu yüzden firma olarak müvekkillerimizle uzun süreli ve yakın bir ortaklık ilişkisi geliştiriyoruz.